Videa – primjeri dobre prakse u radu s darovitim učenikom (Radionice za uklanjanje socio – emocionalnih poteškoća)