Skale procjene darovitosti za roditelje

Identifikacija je utvrđivanje identiteta darovitog učenika i vrste i stupnja njegove darovitosti (Koren, 2012).  Identifikacija se odvija u nekoliko faza i uključuje nominaciju, provjeravanje i nadgledanje. Iz tog razloga potrebno je provesti više mjerenja, odnosno prikupiti različite vrste informacija o obilježjima darovitog učenika iz više različitih izvora (testovi, procjene učitelja, roditelja, vršnjaka, samoprocjene, intervju, školske ocjene, rezultati natjecanja itd.).U sklopu projekta “ZadarZaDar – Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika” , a prema spomenutoj teorijskoj podlozi, konstruirana je Skala za procjenu osobina darovitih učenika za roditelje.

Skale za roditelje