Profili stručnjaka

Igor Radeka

Untitled

Rođen je 3. veljače 1963. godine u Zadru. Osnovnu i srednju školu završio je u Zadru. Prvi je u Zadru diplomirao jednopredmetni studij pedagogije 1986. godine. Radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru / Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od 1987. godine. U zvanju je redovitog profesora od 2013. godine.

(Ko)autor je šest knjiga, koautor i kourednik je jednog sveučilišnog udžbenika, glavni je urednik jednog zbornika radova, (ko)autor je poglavlja u sedam knjiga, objavio je šezdeset i devet članaka u časopisima i zbornicima radova te održao trideset i četiri izlaganja na znanstvenim skupovima.

Uloga u projektu:

Koordinator projekta ispred  Sveučilišta u Zadru – Pročelnik Odjela za pedagogiju. Koordinira djelatnike Sveučilišta koji će provesti stručna usavršavanja nastavnika u području rada s darovitom djecom, izradu standardiziranih lista opažanja i skala procjene za učitelje i roditelje, mentoriranje izrade i provedbe individualiziranih programa za rad s darovitim učenicima.

e-adresa: iradeka@unizd.hr
Mrežna stranica: http://personal.unizd.hr/~iradeka

Maja Sipina

Maja 1

Maja Sipina rođena je 1977. godine u  Zadru, Republika Hrvatska. Školovala se na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-Biotehnološki fakultet, smjer biokemijsko inženjerstvo te stekla zvanje dipl.ing.biotehnologije. Nakon toga radi kao voditelj proizvodnje te kao tehnolog u punionici vode gdje obavlja poslove vezane za zdravstvenu ispravnost vode i kontrolu proizvodnog procesa. Dopunsko psihološko-pedagoško obrazovanje  završava na Sveučilištu u Zadru te od 2014 g. radi kao učiteljica kemije u Osnovnoj školi.

Uloga u projektu:

Voditelj stručne radne skupine za predmet – Kemija  – Voditelj stručne radne skupine unutar svoje škole odgovoran je za izradu individualiziranih i

diferenciranih programa koji će biti obogaćeni sadržajima i metodama rada značajnim za razvoj darovitosti i napredovanje učenika unutar svog predmeta, kao i pilotiranje istih na ciljnoj populaciji od 5 učenika. Također je zadužen za realizaciju terenske nastave unutar koje će se primijeniti metoda rada doživljajne pedagogije – iskustvenog učenja.

Kontakt: msipina@gmail.com

Mira Klarin

download

Mira Klarin redovita je profesorica na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru gdje na studiju za učitelje i odgojitelje izvodi nastavu iz područja razvojne psihologije, psihologije komunikacije, obitelji i roditeljstva.

Sudjelovala je na nekoliko stručnih i znanstvenih nacionalnih i međunarodnih projekata. Njezin znanstveni interes usmjeren je na područje istraživanja socijalizacijskih čimbenika u kontekstu razvoja. U posljednje vrijeme usmjerena je na istraživanje međuljudskih odnosa, njihova razvoja i mogućih promjena.

Završila je edukaciju za psihoterapeuta te je voditeljica Studentskog savjetovališta na Sveučilištu.

Autorica je i koautorica pedesetak znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjigama. Za znanstvenu monografiju „Razvoj djece u socijalnom kontekstu – roditelji, vršnjaci, učitelji kontekst razvoja djeteta“ 2006.g. nagrađena je od strane Hrvatskog psihološkog društva.

Članica je Hrvatske psihološke komore, International Society for Interpersonal Acceptance and Rejection i European Association for Gestalt Therapy.

Uloga na projektu:

Suradnik na izradi upitnika – odgovorna za mentoriranje, izradu i praćenje izrade upitnika – skala procjene darovitih učenika, kao i jačanje učitelja i stručnih suradnika kroz pružanje edukacija.

Slavica Šimić Šašić

20180404_162722

Slavica Šimić Šašić izvanredna je profesorica na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilišta u Zadru. Rođena je 1977. u Zavidovićima, Bosna i Hercegovina. Na Filozofskom fakultetu u Zadru završila je studij psihologije, a magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u Zadarskoj privatnoj gimnaziji, a od 2006. zaposlena na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, gdje izvodi nastavu iz područja školske psihologije i psihologije obrazovanja, metodologije istraživanja, psihologije komunikacije itd. Objavila je ukupno 25 znanstvenih i stručnih radova, te poglavlja u knjigama, i prezentirala 30 radova na znanstveno-stručnim skupovima.

Uloga u projektu:

Suradnik na izradi upitnika – odgovorna za mentoriranje, izradu i praćenje izrade upitnika – skala procjene darovitih učenika, kao i jačanje učitelja i stručnih suradnika kroz pružanje edukacija.

Kontakt: ssimic@unizd.hr

Julije Žigo

no-photo-male

Julije Žigo je  diplomirani inženjer biologije i ekologije mora. Zvanje je stekao 2007. godine na Centru za studije mora pri Sveučilištu u Splitu. Nakon studija sudjelovao je na projektima Instituta za oceanografiju i ribarstvo  PHARE 2006 i  DEMMON , a u školskom sustavu je od 2009. Godine. Nakon početnih iskustava u srednjim školama, zadnjih šest godina radi u osnovnim školama, gdje je zaposlen kao učitelj prirode i biologije. U sklopu dodatnih obrazovanja završio je  DPPO na Sveučilištu u Zadru, i položio stručni ispit u organizaciji AZOO.

U slobodno vrijeme  bavi se planinarenjem, ronjenjem s bocama i općenito boravkom u prirodi.

Uloga u projektu:

Voditelj stručne radne skupine za predmet – Biologija – unutar svoje škole odgovoran je za izradu individualiziranih i diferenciranih programa koji će biti obogaćeni sadržajima i metodama rada značajnim za razvoj darovitosti i napredovanje učenika unutar svog predmeta, kao i pilotiranje istih na ciljnoj populaciji od 5 učenika. Također je zadužen za realizaciju terenske nastave unutar koje  primijeniti metoda rada doživljajne pedagogije – iskustvenog učenja.

Kontakt: julijezigo@gmail.com

Snježana Stanin

DIS_4370_resize

Snježana Stanin je nastavnica mentorica te fiziku u osnovnoj
školi Šimuna Kožičića Benje u Zadru. Jedna je od autora zbirki Fizika
oko nas za 7. i 8. razred. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća
fizike za osnovne i srednje škole Zadarske županije i voditeljica
Centra izvrsnosti iz fizike Grada Zadra. Piše kolumnu Za bistre i
znatiželjne glave, na portalu Školske knjige.

Uloga u projektu:

Voditelj stručne radne skupine za predmet Fizika – Voditelj stručne radne skupine unutar svoje škole odgovoran je za izradu individualiziranih i diferenciranih programa koji će biti obogaćeni sadržajima i metodama rada značajnim za razvoj darovitosti i napredovanje učenika unutar svog predmeta, kao i pilotiranje istih na ciljnoj populaciji od 5 učenika. Također je zadužen za realizaciju terenske nastave unutar koje će se primijeniti metoda rada doživljajne pedagogije – iskustvenog učenja.

Kontakt: snjezana.stanin@gmail.com

Vera Šušić

Untitled2

Vera  Šušić, stručni suradnik psiholog savjetnik u OŠ Batula Kašića u Zadru. Posjeduje bogato višegodišnje iskustvo u identifikaciji i radu s darovitim učenicima. Za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije Hrvatsko psihološko društvo dodijelilo joj je društveno priznanje „Marulić: Fiat Psychologia“.

Uloga u projektu:

Voditeljica projekta – prati i kontrolira aktivnosti projekta. Odgovorna je za pripremu izvješća, koordiniranje aktivnosti vidljivosti, pripremu procedura javne nabave te za doprinos u praćenju i evaluaciji projektnih dostignuća.

Kontakt: vera.susic@zd.t-com.hr

Vesna Andrović

V. A.

Vesna Andrović, prof. psihologije

Na Sveučilištu u Zadru završila je studij psihologije, a od 2009. godine radi kao stručna suradnica – psihologinja u OŠ Zadarski otoci – Zadar. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore. Niz godina voditeljica je Školskog programa prevencije ovisnosti. Na projektu „ZadarZaDar“, koordinatorica je za svoju školu.

Uloga u projektu:

Koordinira sve projektne aktivnosti ispred svoje partnerske škole.

Kontakt: androvic.vesna@gmail.com

Jagoda Ivanišević

new doc 2018-04-11 14.41.21_1

Studij psihologije završila je na Sveučilištu u Rijeci a od 2008.g., radi u OŠ Krune Krstića u Zadru, na mjestu stručnog suradnika psihologa.

Iskustvo u radu s problematikom poremećaja u ponašanju i poteškoćama mentalnog zdravlja stekla je u Domu za odgoj djece i mladeži u Zadru, na mjestu odgojitelja.

Završila je edukaciju za psihoterapeuta iz područja integrativne gestalt terapije te je sam član Hrvatske psihološke komore.

Uloga u projektu:

Koordinira sve projektne aktivnosti svoje partnerske škole.

Kontakt: jagoda.ivanisevic@gmail.com

Ana Bilandžija

Ana

Ana Bilandžija je rođena 13.09.1988. u Slavonskom Brodu. Diplomirala je na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Zadnjih godina je bila zaposlena na  pripremi i provedbi EU projekata kao financijski menadžer, koordinator projekta i član projektnog tima.

Uloga u projektu:

Administrativna voditeljica projekta od 19.02.2018. do danas – vanjski suradnik s iskustvom vođenja EU projekata. Uz voditeljicu projekta, odgovorna je  za koordiniranje, a posebno zadužena za upravljanje nabavom, suradnjom s vanjskim stručnjacima, prikupljanjem dokumentacije, provedbu diseminacijskih aktivnosti i izradu kvartalnih i završnog izvješća.

Kontakt: brekaloana@gmail.com

Martina Vuković

Untitled

Martina Vuković, rođena u Zadru, 18. kolovoza 1984. Po struci diplomirani turistički komunikolog. Trenutno zaposlena u Gradu Zadru na mjestu višeg stručnog suradnika II za školstvo.

Uloga u projektu:

Koordinira sve projektne aktivnosti ispred svoje partnerske ustanove Grada Zadra.

Kontakt: Martina.Lenkic@grad-zadar.hr

Melita Knežević

IMAG0749

Od 1991. godine radi kao stručni suradnik – psiholog u OŠ Šimuna Kožičića – Benje u Zadru, a od 2016. godine stječe i zvanje „stručni suradnik savjetnik“. S obzirom na prirodu posla koji radi sudjeluje u brojnim aktivnostima, edukacijama i projektima u cilju poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi za sve skupine učenika te u cilju pružanja pomoći učenicima s različitim potrebama, što podrazumijeva istovremeno  djelovanje prema njihovim roditeljima, prema učiteljima i ostalim stručnim suradnicima u školi.

Uloga u projektu:

Koordinira sve projektne aktivnosti svoje partnerske škole u projektu.

e-mail: melita.knezevic@gmail.com

Nina Smoljan

no-avatar_female5

Nina Smoljan,dipl. oec. Zaposlena je u OŠ Bartula Kašića od 01.12.2013. godine na radnom mjestu voditeljice računovodstva.

Uloga u projektu:

Odgovorna je za financisjko praćenje projekta te za pripremu finan. Izvješća, točnost u financijskim plaćanjima, praćenje financ. dokumentacije, komunikaciju i pregovaranje o uvjetima plaćanja s dobavljačima.

Kontakt: nina.smoljan@skole.hr

Tina Bašić

20180410_160345-1_resized

Tina Bašić – rođena 1976. godine u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru završila studij psihologije. Od 2005. godine zaposlena u Osnovnoj školi Poličnik kao stručni suradnik psiholog, a od 2013. godine radi kao stručni suradnik psiholog i u Osnovnoj školi Sv. Filip i Jakov.

Uloga u projektu:

Koordinira sve projektne aktivnosti svoje partnerske škole u projektu.

Kontakt: tinabasic1@skole.hr

Krešimir Groš

no-photo-male

Krešimir Groš je rođen 05.07.1985. u Zagrebu. Diplomirao je povijest i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru. Od 2011.g. do danas bio je zaposlen na radnom mjestu pedagoga u srednjoj i osnovnoj školi, te na  pripremi i provedbi EU projekata kao voditelj projekata, član projektnog tima i dr.

Uloga u projektu:

Administrativni voditelj projekta od 14.07.2017. do 19.02.2018.– vanjski suradnik s iskustvom vođenja EU projekata. Uz voditeljicu projekta, bio je odgovoran  za koordiniranje, a posebno zadužen za upravljanje nabavom, suradnjom s vanjskim stručnjacima, prikupljanjem dokumentacije, provedbu diseminacijskih aktivnosti i izradu kvartalnih izvješća.

Kontakt: kresimirgro@gmail.com