2.7. Alati za izvođenje zaključaka

Da bi zaključak bio dobar, mora zadovoljiti dva osnovna uvjeta: mora biti pouzdan i mora biti valjan.

Pouzdan  zaključak je onaj koji slijedi iz rezultata mjerenja u tvome pokusu. Rezultati mjerenja, naime, moraju biti isti ili slični kod svakog ponovnog mjerenja.

Valjan  zaključak je onajkoji odgovara stvarnome svijetu i ovisan je o tome koliko dobro je izmjerio ono što tvrdi da je mjerio.

Što to znači? To znači da tvoj zaključak mora biti objektivan, očišćen od pogrešaka u razmišljanju,  pristranosti i želje da manipuliranjem podatcima nasilu dokažeš hipotezu za koju se pokusom ispostavilo da nije dobra. Dobar je, naime, i zaključak kojim na kraju dokazuješ da je tvoja polazišna hipoteza bila pogrešna. u tom je slučaju tvoj zadatak da postaviš novu hipotezu i ponoviš svoje istraživanje.

Sve tri najčešće pogreške zaključivanja boluju od iste mane: ne odgovaraju prikupljenim podatcima, nisu pouzdane ni valjane.

Brzopleto  zaključivanje rezultat je žurbe ili nezainteresiranosti. Nije bilo dovoljno promišljanja, neki su vrlo važni podatci možda promaknuli i ostali su neuočeni, a zaključak se izveo iz podataka koji zapravo nisu bili bitni.

Zaključivanje temeljeno na lažnim ili netočnim podatcima najčešće je rezultat nemara. Nemar se ogleda već na početku, kad ne provjerimo podatke na temelju kojih ćemo donositi zaključke, nemarno mjerimo, ne vodimo kvalitetne bilješke o pokusu koji provodimo, ne promišljamo. Katkad je takvo zaključivanje nehotično, ali katkad je zlonamjerno jer se oslanja na namjerno lažiranim podatcima odabranim tako da potvrde ili da zaniječu hipotezu. Takvim se zaključivanjem često bave reklamne agencije kad kupce žele uvjeriti da kupe neki proizvod čija kvaliteta nije onakva kakvu oglašavaju.

Jednostrano zaključivanje temeljeno na predrasudama rezultat je nekritičkoga mišljenja. Vrlo često ljudi način na koji razmišljaju nesvjesno prilagođavaju svojim predrasudama i vjerovanjima. Na taj način deformiraju ono o čemu razmišljaju, subjektivno oboje svoja razmišljanja, na iskrivljen način interpretiraju činjenice jer ih naprosto vide na svoj način. Rezultate ne vrednuju na isti način, prenaglašavaju one koji potkrjepljuju, a zanemaruju one koji osporavaju njihovu hipotezu.

Dakle, želiš li da zaključak kojim ćeš okruniti svoje istraživanje bude dobar, pobrini se da se temelji na točnim podatcima, da je pouzdan i valjan, da nisi upao/upala u zamku pogrešnoga zaključivanja te da si ga oblikovao/oblikovana kratko, precizno, jasno i razumljivo.