2.6.Alati za analiziranje rezultata pokusa

Pokus, dakle, dizajniraš tako da možeš prikupiti dovoljno mjerljivih podataka za dokazivanje ili opovrgavanje svoje hipoteze. Prvi preduvjet za analiziranje rezultata pokusa su točne, jednostavne, jasne i uredno vođene bilješke, mjerenja i ostali zapisi. Drugi je preduvjet da iz tih zapisa znaš izvući podatke koji te zanimaju.

Podatke u jednostavnim pokusima možeš snimati mobitelom. U složenijim ih pokusima možeš prikupljati raznim preciznim mjerenjima i izračunima i bilježiti ih na kratice koje ćeš lako razvrstavati dok budeš tražio/tražila uzorak ili koncept. Pri analiziranju podataka i traganju za zaključkom pomoći će ti razvrstavanje i organiziranje podataka u popise, tablice, u stupčaste ili kružne grafikone, razne vrste dijagrama. S hrpom podataka koji su uredno vođeni, točni i precizni, ali nisu razvrstani i obrađeni nemoguće je dokazati ili pobiti bilo koju hipotezu.

 

‘Oh no. More lab results.’

 

  • Pogledaj i prokomentiraj karikaturu na slici. Uz koja dodatna objašnjenja tom karikaturom možeš objasniti pravilo: MANJE JE VIŠE?

Pogledaj i prokomentiraj karikaturu na slici. Uz koja dodatna objašnjenja tom karikaturom možeš objasniti pravilo: MANJE JE VIŠE?

Najvažniji dio tvoga posla je da na kraju pronađeš ključ kojim ćeš prikupljene podatke nekako povezati i iz njih nešto naučiti, zaključiti, dokazati, iskoristiti ih za predviđanje postojanja drugih pojava ili rezultata koji se također temelje na postavljenoj hipotezi, za postavljanje neke nove hipoteze ili početak nekog novog istraživanja.

Darovita djeca će analizirajući prikupljene podatke uočiti i mnogo više nego što se krije u samim podatcima. Uočit će, naime, analogije.

Analogija je način razmišljanja u kojem dok promatraš neku pojavu i razmišljaš    o njoj, uočiš sličnost s nekom drugom pojavom koja s promatranom naizgled nema    nikakve veze. To povezivanje omogućuje da se i jedna i druga pojava bolje objasne.

Pročitaj analogiju iz iznimno napetog trilera „Blackout“ Marca Elsberga. U romanu je riječ o sedmodnevnome nestanku struje u Europi i SAD-u izazvanom hakerskim napadom na električne mreže, o kaosu i zastrašujućim posljedicama koje je taj nestanak struje izazvao. Na jednom mjestu u romanu stručnjak objašnjava političarima kako funkcionira energetska mreža i da bi im bilo jasnije, uspoređuje je s krvožilnim sustavom čovjeka. Takva usporedba (energetska mreža = krvožilni sustav) zove se analogija.

„Zamislite energetsku mrežu kao čovjekov krvožilni sustav… Možda s tom razlikom da umjesto jednog srca ima više njih. To su elektrane. Električna se energija iz elektrana raspoređuje u ostatak zemlje, slično kao što se krv prenosi cijelim tijelom, samo što se električna mreža umjesto na krvne žile oslanja na dalekovode. Visokonaponski dalekovodi glavne su arterije koje velike količine električne energije prenose na goleme udaljenosti. Kabeli srednjeg napona prenose energiju još dalje, do regionalnih mreža koje je naposljetku dostavljaju pojedinačnim korisnicima – to su posljednje kapilare koje donose krv u svaku stanicu…

Ključne su dvije činjenice.

Prvo: da bi mreža ostala stabilna, mora se održavati postojana frekvencija. To možemo usporediti s krvnim tlakom u ljudi. Ako tlak previše naraste ili se smanji, srušit ćemo se…

Drugo: energiju se ne može pohranjivati. Poput krvi, mora neprestano teći. Potrebna količina uvelike se mijenja tijekom cijeloga dana, pa na isti način na koji srce mora udarati brže ako čovjek iznenada počne trčati, u razdobljima dana kad je potražnja najveća elektrane moraju isporučivati više energije. Ili to ili se u mrežu moraju uključiti dodatne, tzv. pričuvne elektrane.“

 

  • Promisli o analogiji energetske mreže i krvožilnog sustava i pokušaj tu analogiju primijeniti da objasniš princip na kojem funkcioniraju:

jednostavni strujni krug-prethodno prikupi potrebne podatke o krvožilnom sustavu i o strujnome krugu, i

etažno centralno grijanje-pogledaj jednostavne grafičke prikaze – sheme – sustava etažnog centralnog grijanja i usporedi ih s jednostavnim grafičkim prikazima krvožilnog sustava.