2.5. Alati za osmišljavanje i provođenje pokusa

Dew drops on a spider web.

Kako si riješio/riješila onaj zadatak s postavljanjem dokazive hipoteze o štetnosti pušenja iz prethodnog poglavlja? Pročitaj kako je taj zadatak vrlo jednostavno i domišljato riješila jedna tvoja darovita vršnjakinja:

Željela sam tati uvjerljivo dokazati da njegovo pretjerano pušenje u našoj kući ne škodi samo njemu, nego i mami i meni i trojici moje braće. Narušava nam zdravlje, a i ometa nas u učenju i razmišljanju. Krenula sam od pretpostavke (hipoteze) da netko zatrovan nikotinom ne razmišlja logično i nije u stanju normalno obavljati svoj posao. Dugo sam razmišljala kakav bih pokus mogla osmisliti da to dokažem. I sjetila sam se! Petkom tata i njegovi prijatelji cijelu noć kartaju i puše u garaži. Mama se malo šali kad kaže da se ujutro, kad oni odu dim u garaži može rezati nožem. Otišla sam u garažu vidjeti može li mi išta ondje poslužiti za moj pokus. Može? Pauci! Garaža je, naime, visoka i u kutovima koje mama ne čisti visi paučina. Odlučila sam snimiti mobitelom svaki kutak garaže prije i poslije kartaškoga petka. Moja je pretpostavka bila da će pauk koji te noći bude pleo svoju mrežu u garaži biti otrovan dimom i da mu mreža zbog toga neće ispasti pravilna. Namjeravala sam ujutro ponovno poslikati sve kutove i otkriti ima li koja nova mreža i kako izgleda. Ponovit ću taj pokus pet petaka zaredom da mogu pratiti i uspoređivati rezultate.

  • Kako je djevojčica iz navedenog primjera definirala problem koji je željela riješiti?
  • Koju je hipotezu postavila?
  • Kakav je pokus zamislila?
  • Kako je namjeravala bilježiti rezultate pokusa? Kako ih je namjeravala potvrditi?