2.4. Alati za Formuliranje hipoteze

Hipoteza je pretpostavka kojom smatraš da bi se mogla objasniti neka pojava ili riješiti neki problem. Vrlo je važno da hipotezu postaviš tako da je možeš osmisliti pokus kojim ćeš provjeriti, izmjeriti i dokazati njezinu ispravnost (ili neispravnost).

Vratimo se onim fotografijama tvojih rođendana. Možeš postaviti hipotezu da se klimatske promjene događaju velikom brzinom i da su već sad izazvale promjenu klime zbog koje više nemamo jasno izražena četiri godišnja doba. Tvoja hipoteza zvuči uvjerljivo, ali moraš od nje odustati je ne možeš ni dokazati ni pobiti pokusom. Ne formuliraj takve hipoteze.

  • A što je sa sve manjim brojem roda u gnijezdima u tvome selu? Možeš postaviti hipotezu da je plodnost roda smanjena zbog toga što prelijeću preko ratom zahvaćenih zemalja pa su bile izložene otrovnim kemikalijama u zraku. Ili možeš postaviti hipotezu da se plodnost roda smanjila zato što seljaci koriste sve više otrova za suzbijanje korova i štetočina od koje je zatrovano sve čime se rode hrane. Možeš li napraviti pokus kojim ćeš dokazati ili zanijekati svoju hipotezu? Ako ne možeš, moraš odabrati ili drugu hipotezu ili drugi problem koji ćeš rješavati.
  • Recimo da osoba koju jako voliš puši i ne želi se odreći cigareta. Ti to vidiš kao problem koji želiš pokušati riješiti. Postavi hipotezu koja će ti omogućiti provođenje pokusa kojim ćeš toj osobi dokazati kako je pušenje opasno.
  • Koje ćeš od 16 navika inteligentnoga mišljenja pritom koristiti Zašto?