3. Praktikum

Ponuđeni su programi osmišljeni tako da razvijaju tvoju darovitost poticanjem tvoje prirodne znatiželje, mašte i kreativnosti zanimljivim i aktivnostima u kojima ćeš uživati izučavajući biologiju.

Tvoji su se mentori usmjerili na tri područja vještina koje ćeš razvijati:

Vještine razmišljanja i samostalnoga učenja

  • Samostalnost u radu
  • Istraživački duh, istraživanje, otkrivanje novoga, promišljanja, preispitivanje poznatoga, traženje činjenica i korištenje različitih izvora znanja, povezivanje i primjena naučenih sadržaja
  • Znanstveni i istraživački pristup rješavanju prirodoznanstvenih problema, promatranje i uspoređivanje, povezivanje vlastitih zapažanja i promatranih pojava, uočavanje problemskog pitanja i postavljanja hipoteze, iskazivanje vlastitih ideja, kreativno mišljenje i samostalno dolaženje do novih spoznaja i donošenje pouzdanih i valjanih zaključaka
  • Praćenje događaja vezanih za zdravlje ljudi

Tehničke vještine

  • Korištenja pribora za pokuse
  • Metode uzorkovanja, preciznost u radu i točnost u očitavanju bilježenju i prikazivanju rezultata
  • Korištenje informacijskih tehnologija u prikupljanju, obradi, analizi i prikazivanju podataka u prirodoslovlju
  • Pripremanje i provođenje terenskih istraživanja u NP Paklenica

Vještine suradnje

  • Sposobnost izražavanja, korištenje svojih komunikacijskih i suradničkih vještina, istraživanje i iskazivanje vlastitih ideja i razvijanje kritičkog mišljenja
  • Stjecanje iskustva u timskome radu, upravljanju procesima i ljudima