4.1. Biologija

Ponuđeni su programi osmišljeni tako da razvijaju tvoju darovitost poticanjem tvoje prirodne znatiželje, mašte i kreativnosti zanimljivim i aktivnostima u kojima ćeš uživati izučavajući biologiju.

Područja vještina koje ćeš razvijati:

Vještine razmišljanja i samostalnoga učenja

 • samostalnost u radu
 • Istraživački duh, istraživanje, otkrivanje novoga, promišljanja, preispitivanje poznatoga, traženje činjenica i korištenje različitih izvora znanja, povezivanje i primjena naučenih sadržaja
 • Znanstveni i istraživački pristup rješavanju prirodoznanstvenih problema, promatranje i uspoređivanje, povezivanje vlastitih zapažanja i promatranih pojava, uočavanje problemskog pitanja i postavljanja hipoteze, iskazivanje vlastitih ideja, kreativno mišljenje i samostalno dolaženje do novih spoznaja i donošenje pouzdanih i valjanih zaključaka
 • Praćenje događaja vezanih za zdravlje ljudi

Tehničke vještine

 • Korištenja pribora za pokuse
 • Metode uzorkovanja, preciznost u radu i točnost u očitavanju bilježenju i prikazivanju rezultata
 • Korištenje informacijskih tehnologija u prikupljanju, obradi, analizi i prikazivanju podataka u prirodoslovlju
 • Pripremanje i provođenje terenskih istraživanja u NP Paklenica

Vještine suradnje

 • Sposobnost izražavanja, korištenje svojih komunikacijskih i suradničkih vještina, istraživanje i iskazivanje vlastitih ideja i razvijanje kritičkog mišljenja
 • Stjecanje iskustva u timskome radu, upravljanju procesima i ljudima

 

Sažete informacije o ponuđenim programima

 • Potražiti pripadnike skupine ptica te kukaca u dijelu NP Paklenica. Determinirati vrste pomoću priručnika te ih fotografirati. Postaviti izložbu fotografija prikupljenih na terenskoj nastavi u učionici biologije. Prikazati pomoću Powerpoint prezentacije ostalim učenicima prikupljene podatke svog  istraživanja te korisne podatke učenicima na temu „Bioraznolikost našeg zavičaja“.
 • Istražiti biljke bescvjetnjače na poučnoj stazi Pjeskarica u NP Paklenica. Prepoznati i imenovati uočene biljne vrste. Na određenoj lokaciji utvrditi biljne i životinjske vrste. Samostalno izraditi skalu boje listova nekoliko odabranih stabala. Prikupiti razne vrste prizemnih cvjetnjača, determinirati ih i herbarizirati / uslikati. Svojim istraživanjem pridonijeti zaštiti prirode i životne okoline.
 • Istraživati bakterije. Pripremiti pribor za pokus i mikroskopiranje. Napraviti bris različitih površina u učionici i prostorijama škole. Pripremiti hranjive podloge i napraviti nasad kolonija. Koristiti različita sredstva za uništavanje bakterijskih kolonija. Promatrati, uspoređivati i razlikovati bakterije. Pronaći u različitim izvorima znanja podatke o sistematici bakterija. Izraditi plakat koji prikazuje sistematiku bakterija.
 • Istraživati kvaščeve gljivice. Napraviti pokus aktivnosti kvaščevih gljivica. Mjeriti količinu plina koji se pri tome oslobađa. Grafički prikazati rezultate pokusa Pronaći koristi koje čovjek ima od kvaščevih gljivica.
 • Istraživati alge. Uzorkovati i odrediti vrste algi na obali kraj škole. Mikroskopirati uzorkovane alge. Otkriti koje se alge koriste u uzgoju. Pronaći proizvode koji se mogu dobiti iz uzgajanih algi.
 • Istraživati gljive.

Navesti potpuno nazivlje (hrvatski i latinski naziv) gljiva. Provesti intervju s nutricionistom na temu- Gljive u prehrani. Pripremiti anketu za učenike: Zastupljenost gljiva u svakodnevnoj prehrani, znamo li njihove nutritivne vrijednosti.

 • Napraviti model stanice s jezgrom na školskom igralištu. Istražiti stvarne dimenzije stanica s jezgrom i staničnih organela. Proces izrade pratiti pomoću različitih medija
 • Argumentirati važnost cijepljenja. Istražiti protiv kojih se virusnih bolesti možemo cijepiti. Izraditi edukacijske materijale o važnosti cjepiva za opstanak čovječanstva te ih podijeliti učenicima i osoblju u školi. Koristiti internet za prikupljanje podataka. Prezentirati rezultate vlastitog istraživanja PowerPoint prezentacijom. Raspravljati o svojim rezultatima i usporediti ih s rezultatima drugih učenika u projektu. Prepoznati relevantne podatke iz ponuđenih izvora. Bilježiti i prikazati rezultate te iz njih izvoditi zaključke na osnovu svojih rezultata i podataka iz drugih izvora. Izraditi kalendar obveznih cjepiva u Hrvatskoj.
 • Epidemiološka istraživanja. Provesti intervju s veterinarom o količini zaraženog mesa i odgovornom ponašanju vlasnika stoke. Istražiti kod epidemiologa na koji način se prenose virusi, kako preventivno djelovat te kontrolirati širenje u svom okruženju. Objasniti važnost održavanja osobne higijene kao mjere zaštite od zaraze nametnika (dječja glista i bijela glistica).